วางแผนการเงินวันนี้...ชีวิตดีขึ้นทุกวัน Yes! Yes! Yes!


ไร้กังวลเรื่องหนี้

หลีกเลี่ยงการสร้างหนี้ที่ไม่เพิ่มมูลค่าเช่นการผ่อนซื้อสิ่งของที่ไม่จำเป็น ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องรีบชำระหนี้ให้เร็วที่สุดเพื่อลดดอกเบี้ย ด้วยการหารายได้เพิ่มหรือประหยัดรายจ่ายมากขึ้นและควรทำแผนบริหารความเสี่ยงของหนี้ด้วย

มีเงินเก็บสำรอง

ควรมีเงินสำรองเก็บเอาไว้ใช้จ่ายไม่น้อยกว่า 6 เดือนโดยไม่ต้องทำงานเลย เริ่มต้นออมเงินวันนี้...ไม่มีคำว่าสายและควรหลีกเลี่ยงการนำเงินอนาคตมาใช้จ่ายเป็นเงินสำรองเช่นการใช้บัตรเครดิตผ่อนซื้อสิ่งของที่ไม่จำเป็น

เงินลงทุนงอกเงย
ชีวิตคือการลงทุน การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยง เสี่ยงมากได้มาก เสี่ยงน้อยได้น้อย ความหลากหลายของรูปแบบวิธีการลงทุนและการเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดจำเป็นต้องใช้เวลาและความรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน
เงินฉุกเฉินไม่ขัดสน

การรักษาสุขภาพและออกกำลังกายช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องการรักษาพยาบาลได้เป็นอย่างดีแต่อุบัติเหตุและโรคร้ายแรงก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้ การเตรียมวงเงินไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉินจึงยังจำเป็นต้องมีรองรับเอาไว้ให้เพียงพอ...

เกษียณมีเงินใช้จ่าย

"เก็บก่อนใช้" จัดทำแผนการออมอย่างเป็นระบบตั้งแต่เริ่มทำงานเพื่อลดภาระการออมรวมถึงต้องมีการตรวจสอบติดตามเป็นประจำทุกปี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเพราะคนเรามีโอกาสเกษียณอายุเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในชีวิต
 
มีระบบช่วยหาเงิน
มีบางสิ่งช่วยหาเงินให้ใช้โดยไม่ต้องทำงาน เป็นสุดยอดปรารถนาของทุกคน แนวคิดดีชัดเจนและถูกต้อง สินค้าดีมีประโยชน์เป็นที่ต้องการและมีคนช่วยทำงานแทน สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของระบบที่ดี ซึ่งจะช่วยทำเงินให้เราได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน
สมัครร่วมทำธุรกิจโครงการ MEGA FUTURE  คือ อีกหนึ่งทางเลือกที่คุณทำได้!   <<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>

 อาชีพ...สร้างอนาคตสดใส!  สัมผัสประสบการณ์ใหม่..!  ถ้าคุณพร้อม...เราพร้อม...ลุยไปด้วยกัน
 • ถ้าคุณ...มีความฝันที่ต้องสร้างให้เป็นความจริง?
 • ถ้าคุณ...มีความกระตือรือร้น ขยัน และ อดทน?
 • ถ้าคุณ...มีความรับผิดชอบ จิตใจดี เข้มแข็ง?
 • ถ้าคุณ...พร้อมทำงานหนัก เพื่อสร้างความสำเร็จ?
 • ถ้าคุณ...สนใจอาชีพที่ไม่จำกัดเพดานรายได้?
 • ถ้าคุณ...สนใจอาชีพอิสระและเป็นธุรกิจของตัวเอง?
 • ถ้าคุณ...สนใจอาชีพที่มีคุณค่าช่วยเหลือผู้คนได้?
 • ถ้าคุณ...ชอบเงินและอยากทำงานด้านการเงิน?...
"ที่ปรึกษาการเงิน" คืออีกหนึ่งอาชีพที่...คุณทำได้! 
เพียงแค่คว้าโอกาสใหม่ให้กับตัวคุณเองวันนี้...
 • ร่วมเรียนรู้วิธีวางแผนเงินเกษียณอายุ
 • ร่วมเรียนรู้วิธีวางแผนเงินค่ารักษาพยาบาล
 • ร่วมเรียนรู้วิธีวางแผนเงินทุนการศึกษาบุตร
 • ร่วมเรียนรู้วิธีวางแผนคุ้มครองธุรกิจ
 • ร่วมเรียนรู้วิธีวางแผนประหยัดภาษี
 • ร่วมเรียนรู้วิธีตรวจสุขภาพทางการเงิน
 • ร่วมเรียนรู้ตลาดและวิธีขายสินค้าทางการเงิน
 • ร่วมสร้างศักยภาพรายได้ที่ไม่มีเพดานจำกัด!!!
ก้าวสู่เส้นทางลัด...นำชีวิตสู่อิสระทางการเงิน
เพียงแค่คว้าโอกาสใหม่ให้กับตัวคุณเองวันนี้...
 • ร่วมงานกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุด
 • ร่วมงานกับบริษัทที่ได้รับความนิยมสูงสุด
 • ร่วมงานกับทีมงานมืออาชีพ
 • อยู่ในธุรกิจที่มีอัตราเติบโตต่อเนื่องทุกปี
 • เป็นธุรกิจที่รัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุน
 • ไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก
 • มีระบบและเครื่องมือสนับสนุนอันทันสมัย
 • พร้อมส่งมอบธุรกิจเป็นมรดกให้คนที่คุณรัก
 สร้างอนาคตสดใส...พร้อมหลักประกันที่มั่นคง
เพียงแค่คว้าโอกาสใหม่ให้กับตัวคุณเองวันนี้...

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...qa@megafuture.info สถิติจำนวนผู้เข้าชม: Free Hit Counter