คุณวุฒิประกันชีวิต


 
 
 
 
 AIA Million Dollar Club 1995 IQA 1996,1997 AIA 5-Year Serices Award  AIA 10-Year Service AwardIQA 2004 
 
 ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ 2542 ผู้ควบคุมหน่วยตัวแทน 2550 ผู้จัดการหน่วย Three App Club Award KISS ฝึกอบรมตัวแทนมืออาชีพ

ความภูมิใจ

โพสต์17 ก.ย. 2553 01:02โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 17 ก.ย. 2553 01:27 ]
1-1 of 1