ชีวิตมั่นคง..ปกป้องรายได้อนาคต

โพสต์27 ต.ค. 2553 20:11โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 27 พ.ย. 2553 10:35 ]

  • สร้างบ้านต้องเริ่มจากการวางฐานราก  เสา คานให้มีความแข็งแรง
  • สร้างความมั่นคงทางการเงิน ก็ต้องมีวางโครงสร้างการเงินที่ดีด้วย
  • เงินที่เรามีใช้ทุกวันนี้เกิดมาจากการใช้ความสามารถทำงานอย่างทุ่มเท
  • ความสามารถที่เรามีอยู่อีกนัยหนึ่งคือมูลค่าที่อยู่ในตัวเรา
  • มูลค่าที่มีอยู่ส่วนหนึ่งแสดงออกมาในรูปของรายได้ที่เพิ่มขึ้นทุกวัน
  • หากสูญเสียความสามารถไปตลอดกาล..รายได้ย่อมหายไป
  • โลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน..หากมีรากฐานการเงินมั่นคง..ก็อุ่นใจ
  • ปกป้องรายได้อนาคต..ของคุณวันนี้..มีไว้ให้พียงพอและเหมาะสม!
  • ยามเกิดเหตุไม่คาดฝัน..จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจ
Comments