ล้างพิษ


 • การล้างพิษ คือ วิธีการหนึ่ง  เพื่อการมีสุขภาพดี (ทำความสะอาด)
 • คุณเชื่อหรือไม่? 90% ของโรคเกิดจากการสะสมสารพิษในร่างกาย
 • การล้างพิษ เพื่อการมีสุขภาพดี มีอะไรบ้าง?
  • กิน เพื่อล้างพิษ
  • อด เพื่อล้างพิษ
  • สวนลำไส้ เพื่อล้างพิษ
  • ฝึกลมปราณ เพื่อล้างพิษ
  • ฝึกสมาธิ เพื่อล้างพิษ (ทางจิตใจ)