ธรรมะ

คติธรรมชุดที่1

โพสต์29 ก.ย. 2553 23:08โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2554 18:49 ]

"จิตที่ส่งออกนอก เป็น สมุทัย 
ผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอก เป็น ทุกข์ 
จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง เป็น มรรค 
ผลอันเกิดจากจิตเห็นจิต เป็น นิโรธ"
                                    หลวงปู่ดุลย์ อตุโล
พิจารณา
  • จิตที่ส่งออกนอก เป็น สมุทัย (เหตุ)
  • ผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอก เป็น ทุกข์ (ผล)
  • จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง เป็น มรรค (เหตุ -ปฏิบัติ)
  • ผลอันเกิดจากจิตเห็นจิต เป็น นิโรธ (ผล  -สภาวะ)

1-1 of 1