รู้ตัวตน

  • เกิดมาทำไม?  อย่าเพียงแค่รู้ แต่ต้องตัดสินใจด้วยว่า เราเกิดมาทำไม?