จากความไม่รู้...ไปสู่...ความมั่นใจ

โพสต์29 เม.ย. 2554 01:51โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 29 เม.ย. 2554 02:16 ]
     ไม่มีใครเกิดมาแล้วรู้ไปหมดเสียทุกเรื่อง ไม่ว่าปัจจุบันท่านจะมีอายุเท่าใดก็ตาม ก็ยังมีเรื่องที่ท่านยังไม่รู้อีกมากมาย มีเรื่องที่อันตรายที่สุดคือ เข้าใจว่าเรารู้ แต่แท้จริงแล้วเราไม่รู้ตัวว่าเราไม่รู้ หรือว่าเข้าใจผิดคิดว่าเรารู้  ความไม่รู้จึงอาจจะอยู่กับตัวเราตลอดไป
     
    ความมั่นใจเป็นความรู้สึกที่เกิดจากการที่เราคิดว่าเรารู้ หรือเรามีความเชี่ยวชาญ ถ้ามีโอกาส (เดี๋ยวนี้เลย) ท่านลองตรวจสอบดูว่า มีอะไรบ้างที่ท่านคิดว่าท่านรู้จริง! และสิ่งที่ท่านคิดว่าท่านรู้จริงนี่เกิดจากอะไร? เกิดจากการอ่านหนังสือจำนวนมาก เกิดจากคำบอกเล่า เกิดจากสิ่งที่ท่านเห็น หรือเกิดจากการที่ท่านคิดเอาเอง หรือเกิดจากสิ่งที่ท่านได้ทดลองทำหรือตั้งใจลงมือทำเพื่อการเรียนรู้

    วิธีการเรียนรู้เพื่อสร้างความมั่นใจวิธีการหนึ่งคือ การทำซ้ำๆ  ท่านจะได้เรียนรู้ทุกสิ่งจากประสบการณ์ที่ท่านได้รับโดยตรง
    วิธีการทำซ้ำเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้ท่านรู้สึกถึงความมั่นใจได้อย่างสูงที่สุด

Comments