เริ่มจากน้อย..ไปสู่..มาก

โพสต์28 เม.ย. 2554 23:38โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 29 เม.ย. 2554 00:38 ]
    เพราะปากของเรามีขนาดจำกัด หากท่านไม่สามารถกินข้าวได้คำละจานฉันใด ท่านก็ไม่สามารถจะจัดการสิ่งต่างๆ ได้จำนวนมากในครั้งเดียวฉันนั้น เพราะสิ่งใดๆ ก็ตามในโลกนี้ล้วนมีขีดจำกัดอยู่ในตัวระดับหนึ่งเสมอ
    หลักความจริงข้อนี้สอนเราให้รู้ว่า..เราควรเริ่มต้นทำสิ่งต่างๆ จากน้อยๆ ก่อน จากนั้นก็ค่อยๆ เพิ่มจำนวนให้มากขึ้น การเพิ่มจำนวนของสิ่งต่างๆ อย่างรวดเร็วเป็นจำนวนมาก อาจก่อให้เกิดผลกระทบที่เราอาจจะควบคุมไม่ได้หรือเกินกำลังความสามารถก็เป็นได้
   
    ตัวอย่างเช่น น้ำท่วม หากฝนตกทีละน้อย การระบายน้ำก็สามารถทำได้ทัน แต่หากเกิดพายุฝนตกหนัก การระบายน้ำก็ทำไม่ทัน ก็ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมเป็นธรรมดา

    การท่านต้องการเริ่มประกอบธุรกิจ ด้วยหลักความจริงข้อนี้ ท่านควรเริ่มจากตัวท่านเองก่อนแล้วค่อยๆ เพิ่มจำนวนทีมงานของท่าน ตามกำลังขีดความสามารถที่มีอยู่


Comments