เริ่มจากเล็ก..ไปสู่..ใหญ่

โพสต์28 เม.ย. 2554 23:32โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 29 เม.ย. 2554 01:19 ]
    ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่เราคิดว่ามันใหญ่ ความจริงก็คือมันประกอบขึ้นจากสิ่งเล็กๆ ที่รวมตัวอยู่ด้วยกัน การเริ่มต้นใหญ่มักจะกลวงและไม่แข็งแรง ต่างกับการเริ่มต้นจากเล็กสู่ใหญ่ที่จะเติบโตและแข็งแรงมากเพิ่มขึ้นทุกวัน
    ทุกสิ่งมีจุดแข็งและจุดอ่อน มีจุดดีและจุดด้อยเสมอ 
    ในความใหญ่แม้ว่าจะมีจุดแข็งจำนวนมากแต่ก็ย่อมมีจุดอ่อนมากด้วยเช่นกัน
    ในความเล็กแม้ว่าจะเล็กแต่จุดอ่อนและจุดด้วยก็มีจำนวนน้อยเช่นกัน

Comments