ชีวิตคือโอกาส


จากความไม่รู้...ไปสู่...ความมั่นใจ

โพสต์29 เม.ย. 2554 01:51โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 29 เม.ย. 2554 02:16 ]

     ไม่มีใครเกิดมาแล้วรู้ไปหมดเสียทุกเรื่อง ไม่ว่าปัจจุบันท่านจะมีอายุเท่าใดก็ตาม ก็ยังมีเรื่องที่ท่านยังไม่รู้อีกมากมาย มีเรื่องที่อันตรายที่สุดคือ เข้าใจว่าเรารู้ แต่แท้จริงแล้วเราไม่รู้ตัวว่าเราไม่รู้ หรือว่าเข้าใจผิดคิดว่าเรารู้  ความไม่รู้จึงอาจจะอยู่กับตัวเราตลอดไป
     
    ความมั่นใจเป็นความรู้สึกที่เกิดจากการที่เราคิดว่าเรารู้ หรือเรามีความเชี่ยวชาญ ถ้ามีโอกาส (เดี๋ยวนี้เลย) ท่านลองตรวจสอบดูว่า มีอะไรบ้างที่ท่านคิดว่าท่านรู้จริง! และสิ่งที่ท่านคิดว่าท่านรู้จริงนี่เกิดจากอะไร? เกิดจากการอ่านหนังสือจำนวนมาก เกิดจากคำบอกเล่า เกิดจากสิ่งที่ท่านเห็น หรือเกิดจากการที่ท่านคิดเอาเอง หรือเกิดจากสิ่งที่ท่านได้ทดลองทำหรือตั้งใจลงมือทำเพื่อการเรียนรู้

    วิธีการเรียนรู้เพื่อสร้างความมั่นใจวิธีการหนึ่งคือ การทำซ้ำๆ  ท่านจะได้เรียนรู้ทุกสิ่งจากประสบการณ์ที่ท่านได้รับโดยตรง
    วิธีการทำซ้ำเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้ท่านรู้สึกถึงความมั่นใจได้อย่างสูงที่สุด

ทำอย่างมีความสุข...สนุกกับสิ่งที่ทำ

โพสต์29 เม.ย. 2554 01:23โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 29 เม.ย. 2554 01:42 ]

    อย่าหวังที่จะมีความสุขหลังจากบรรลุเป้าหมายแล้ว แต่จงมีความสุขในระหว่างที่กำลังเดินทางสู่เป้าหมาย เพราะหากวันพรุ่งนี้ท่านไม่มีเวลาชีวิตเหลืออีกต่อไป ในขณะที่ท่านยังต้องอาศัยเวลาอีกระยะหนึ่งถึงจะบรรลุเป้าหมาย สุดท้ายแล้วท่านจะไม่มีทางค้นพบความสุขในจิตใจของท่านไปตลอดชีวิต

    ท่านจะค้นพบความสุขและสนุกกับสิ่งที่ทำได้ง่ายและรวดเร็ว เมื่อท่านค้นพบความหมาย หรือ คุณค่า หรือประโยชน์ ของทุกสิ่งตรงหน้า ที่ท่านกำลังทำอยู่ในปัจจุบัน

เริ่มจากหนึ่งเดียว..ไปสู่..ความแตกต่าง

โพสต์28 เม.ย. 2554 23:41โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 29 เม.ย. 2554 00:36 ]

    หากท่านมีความคิดว่าต้องเร่งทำสิ่งต่างๆ มากมาย เพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้พักผ่อนสบายๆ ร่ำรวยและมีเงินทองมากมาย สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วละก็ ท่านอาจต้องคิดทบทวนใหม่?
    ตราบใดที่ท่านยังไม่สามารถปลดปล่อยหรือปล่อยวางสิ่งที่ท่านมีอยู่ได้อย่างแท้จริง แล้วละก็ ความมากมายและหลากหลาย ที่ท่านได้สร้างขึ้นเอาไว้นั้น ท่านรู้หรือไม่ว่าท่านได้สร้างความแตกต่างขึ้นมาจำนวนมากเช่นกัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างที่มีอยู่ตลอดเวลานี่แหละที่จะทำให้ท่านจำเป็นต้องมีภาระหน้าที่ในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนมากเหล่านั้นไปจนกว่าท่านสามารถจะปล่อยวางได้อย่างแท้จริง

    ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนยุ่งยาก เพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรหยุดนิ่ง พลังงานมีการหมุนเวียน เปลี่ยนสภาพอยู่ตลอดเวลา เป็นสาเหตุของการเกิดความแตกต่าง

เริ่มจากน้อย..ไปสู่..มาก

โพสต์28 เม.ย. 2554 23:38โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 29 เม.ย. 2554 00:38 ]

    เพราะปากของเรามีขนาดจำกัด หากท่านไม่สามารถกินข้าวได้คำละจานฉันใด ท่านก็ไม่สามารถจะจัดการสิ่งต่างๆ ได้จำนวนมากในครั้งเดียวฉันนั้น เพราะสิ่งใดๆ ก็ตามในโลกนี้ล้วนมีขีดจำกัดอยู่ในตัวระดับหนึ่งเสมอ
    หลักความจริงข้อนี้สอนเราให้รู้ว่า..เราควรเริ่มต้นทำสิ่งต่างๆ จากน้อยๆ ก่อน จากนั้นก็ค่อยๆ เพิ่มจำนวนให้มากขึ้น การเพิ่มจำนวนของสิ่งต่างๆ อย่างรวดเร็วเป็นจำนวนมาก อาจก่อให้เกิดผลกระทบที่เราอาจจะควบคุมไม่ได้หรือเกินกำลังความสามารถก็เป็นได้
   
    ตัวอย่างเช่น น้ำท่วม หากฝนตกทีละน้อย การระบายน้ำก็สามารถทำได้ทัน แต่หากเกิดพายุฝนตกหนัก การระบายน้ำก็ทำไม่ทัน ก็ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมเป็นธรรมดา

    การท่านต้องการเริ่มประกอบธุรกิจ ด้วยหลักความจริงข้อนี้ ท่านควรเริ่มจากตัวท่านเองก่อนแล้วค่อยๆ เพิ่มจำนวนทีมงานของท่าน ตามกำลังขีดความสามารถที่มีอยู่


เริ่มจากเล็ก..ไปสู่..ใหญ่

โพสต์28 เม.ย. 2554 23:32โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 29 เม.ย. 2554 01:19 ]

    ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่เราคิดว่ามันใหญ่ ความจริงก็คือมันประกอบขึ้นจากสิ่งเล็กๆ ที่รวมตัวอยู่ด้วยกัน การเริ่มต้นใหญ่มักจะกลวงและไม่แข็งแรง ต่างกับการเริ่มต้นจากเล็กสู่ใหญ่ที่จะเติบโตและแข็งแรงมากเพิ่มขึ้นทุกวัน
    ทุกสิ่งมีจุดแข็งและจุดอ่อน มีจุดดีและจุดด้อยเสมอ 
    ในความใหญ่แม้ว่าจะมีจุดแข็งจำนวนมากแต่ก็ย่อมมีจุดอ่อนมากด้วยเช่นกัน
    ในความเล็กแม้ว่าจะเล็กแต่จุดอ่อนและจุดด้วยก็มีจำนวนน้อยเช่นกัน

MICROSOME หลักคิดพิจารณา

โพสต์9 เม.ย. 2554 03:41โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 9 เม.ย. 2554 05:16 ]

    M agic                     - การตัดสินใจ / กำหนดความเชื่อ / การเลือกเป้าหมาย
    I nstallation           - การเตรียมความพร้อม / การเตรียมองค์ประกอบ
    C onfiguration       - การปรับตัว / ปรับแต่ง / การทดสอบ / การทดลอง
    R emove                - การยกเลิก / การทำลาย / การเคลื่อนย้าย
    O peration             - การลงมือทำ / การปฏิบัติการ / การนำไปใช้
    S ecurity                - ความปลอดภัย / การป้องกัน / การบริหารความเสี่ยง
    O bservation         - การสังเกต / การเรียนรู้ / การติดตาม / ประเมินผล
    M aintenance       - การดูแล/ บำรุงรักษา/ ซ่อมแซม
    E xplaination
        - การชี้แจง/ เผยแพร่ / ถ่ายทอด / การจัดทำเอกสาร

การนำไปใช้งาน

   
♦  นำไปใช้ในการวิเคราะห์แยกแยะส่วนประกอบสิ่งที่กำลังพิจารณาหรือสนใจ
    ♦  นำไปใช้ตรวจสอบรายละเอียดความครบถ้วนสมบูรณ์ของการวางแผนทำงาน

เชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปได้

โพสต์9 เม.ย. 2554 03:38โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 13 เม.ย. 2554 20:29 ]


    มีแหล่งความรู้ ผู้รู้และบทพิสูจน์มากมายที่สอนเราให้ "จงเชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปได้"  เพียงแค่การรับรู้และเชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ คงจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย หากเราไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์หรือยังไม่รู้เลยว่า "ตัวเราเองมีความเชื่ออะไรบ้าง?"

    เริ่มต้นตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลย...เขียนออกมา เขียนออกมา เขียนออกมา ให้มากที่สุด
    ปัจจุบันนี้...ตัวเรามีความเชื่ออะไรบ้าง?  

1-7 of 7