มั่งคั่งร่ำรวยในจิตใจ

โพสต์20 ก.ย. 2554 22:05โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 20 ก.ย. 2554 22:09 ]
พูดประโยคต่อไปนี้วันละหลายครั้ง เพื่อเพิ่มพูนเงินทองให้ตัวเอง
 "ฉันชอบเงิน ฉันรักและใช้มันอย่างฉลาด เป็นไปในทางสร้างสรรค์ สุขุมรอบคอบ เงินทองหมุนเวียนอยู่ในวงจรชีวิตของฉันอย่างไม่ขาดสาย

  ฉันปลดปล่อยมันออกไปด้วยความยินดีและมันย้อนกลับมาเป็นทับทวีคูณ
ในวิถีทางอันน่ามหัศจรรย์ มันเป็นสิ่งที่ดีและดีอย่างมากๆ เงินทองถาโถม
เข้ามาหาฉันอย่างมากมายมหาศาล  

    ฉันใช้มันไปในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม เท่านั้น และยินดีต่อความดีงามและ
ความร่ำรวยแห่งจิตใจของตัวเองเป็นอย่างยิ่ง"

 
  "ฉันเป็นคนหนึ่งที่ผูกพันกับความร่ำรวย มีึความสุขและประสบความสำเร็จ เงินทองไหลหลั่งมาสู่ฉันอย่างมีอิสระมากมายไม่มีวันหมด      

   ฉันสำนึกถึงคุณค่าอันถูกต้องของตัวเองตลอดไป ฉันแสดงความสามารถพิเศษออกไปอย่างอิสระ และได้รับการสนองตอบทางด้านการเงินอย่างมหัศจรรย์"Comments