แนวทางประหยัดค่าโทรศัพท์มือถือ

โพสต์20 ก.ย. 2554 22:20โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 20 ก.ย. 2554 22:29 ]
  1. โทรออกเฉพาะเมื่อจำเป็นต้องใช้ เพื่อลดจำนวนครั้งการโทรออก
  2. ใช้อีเมล์ติดต่อให้มากขึ้น ช่วยลดจำนวนครั้งการโทรออก
  3. ใช้ Wi-Fi เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มี Wi-Fi บริการฟรี

Comments