หน่วยฟิวเจอร์

โพสต์16 ก.ย. 2553 01:07โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 1 ต.ค. 2553 00:41 ]
   ชื่อ-นามสกุล  ที่ติดต่อ  เรื่องที่ต้องการติดต่อ
 1.  สันติ จันทโชติ

-santi@futureaia.com
-Facebook
 • วางแผนและติดต่อทำประกันชีวิต
 • สอบถามรายละเอียดการฝึกอบรม
 • ปรึกษาเรื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
 • ต้องการสมัครร่วมโครงการ MEGA Future "สร้างคุณค่าให้ทุกชีวิต"
 2.  ทรงลักษณ์ จันทโชติ -songlak@futureaia.com
-Facebook
 • วางแผนและติดต่อทำประกันชีวิต
 • วางแผนการติดต่อทำประกันภัยรถยนต์
 • วางแผนการติดต่อทำประกันอัคคีภัยและโจรกรรม
 • ต้องการสมัครร่วมโครงการ MEGA Future  "สร้างคุณค่าให้ทุกชีวิต"
 3  พรทิพย์ พรหมเจริญ -tan@futureaia.com
 • วางแผนและติดต่อทำประกันภัยรถยนต์
 • วางแผนการติดต่อทำประกันอัคคีภัยและโจรกรรม
 • สอบถามสถานะกรมธรรม์และบริการอื่นๆ เกี่ยวกับกรมธรรม์
 • สอบถามข้อมูลบริการตัวแทนและการต่อใบอนุญาตตัวแทน
 4  ดุจเดือน เถาสุวรรณ -oob@futureaia.com
 • ประกันภัยเดินทางท่องเที่ยว
 • ประกันภัยอุบัติเหตุหมู่นักเรียน
 • สอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเข้าฝึกอบรม
 • สอบถามข้อมูลสถานะความคืบหน้าการเคลม
 • สอบถามข้อมูลบริการตัวแทน

Comments