สร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites: การเขียนหน้าเว็บ

โพสต์20 ม.ค. 2556 18:13โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2556 19:27 ]

เมื่อต้องการเขียนหน้าเว็บให้มีการแสดงอักษรพิเศษต่างๆ เพื่อใช้ในการทำหัวข้อย่อย หรือแสดงเป็นหัวข้อเมนูต่างๆ วิธีการหนึ่งที่ช่วยทำให้การพิมพ์หน้าเว็บของเราทำได้รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น คือ การใช้ปุ่ม Alt ร่วมกับปุ่ม Numeric Key ของแป้นพิมพ์

ข้อดีของการใช้อักษรพิเศษ
  1. ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการแสดงผล
  2. ช่วยประหยัดเนื้อที่การจัดเก็บข้อมูล
  3. ช่วยประหยัดเวลาในการพิมพ์และออกแบบหน้าเว็บ
    การใช้อักษรพิเศษในการแสดงผลอาจจะไม่สวยงามเท่ากับการใช้ภาพกราฟิก แต่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการออกแบบหน้าเว็บที่เราจำเป็นต้องรู้จักเอาไว้

ตารางอักษรพิเศษโดยใช้ปุ่ม Alt ร่วมกับ Numberic Key
 
 ☺  Alt + 1
 ☻  Alt + 2
  ♥  Alt + 3 
  ♦  Alt + 4 
  ♣  Alt + 5 
  ♠  Alt + 6 
  •  Alt + 7 
  ◘  Alt + 9 
  ◙  Alt + 10
   
 ♂  Alt + 11
 ♀  Alt + 12
 ♪  Alt + 13 
 ♫  Alt + 14 
 ☼  Alt + 15 
 ►   Alt + 16 
 ◄  Alt + 17 
  ↕  Alt + 18 
  ‼  Alt + 19

     
 ¶  Alt + 20
 §  Alt + 21
 ▬  Alt + 22
 ↨  Alt + 23 
 ↑  Alt + 24 
 ↓  Alt + 25 
 →  Alt + 26 
 ←  Alt + 27 
 ∟  Alt + 28
     
 ↔  Alt + 29
 ▲  Alt + 30
 ▼  Alt + 31 
     Alt + 32 
  !  Alt + 33 
  "  Alt + 34 
  #  Alt + 35 
  $  Alt + 36 
  %  Alt + 37Comments