สำนักงานทรงลักษณ์..
 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณ

 • ตอบโจทย์การเงิน
 • วางแผนการเงิน
 • แก้ปัญหาการเงิน
 www.megafuture.info "สร้างคุณค่าให้ทุกชีวิต"
   
เป้าหมายทางการเงินและเส้นทางความมั่งคั่ง
 • รายได้ เพิ่มพูน มั่นคง
 • ค่าใช้จ่าย เหมาะสม เพียงพอ
 • เงินหมุนเวียน มีสภาพคล่องดี
 • เงินออม เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
 • เงินลงทุน ผลตอบแทนคุ้มค่า
 • ทรัพย์สิน ใช้งานคุ้ม เพิ่มมูลค่า
 • หนี้สิน ปลอดหนี้ ค่าใช้จ่ายต่ำ
 • ประกันภัย ปกป้องความมั่งคั่ง เพื่อคุณมั่นใจ
 • เครื่องมือทางการเงิน
  (Samong.iSuccess Application Software)
 
 
 หมวดผลิตภัณฑ์และบริการของเรา 
 • หมวดธุรกิจอาชีพ  สร้างงาน สร้างรายได้ สำหรับคุณ
 • หมวดประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
 • หมวดประกันอุบัติเหตุ
 • หมวดประกันวินาศภัย
 • หมวดการลงทุน
 • หมวดการฝึกอบรม
 • หมวดซอฟต์แวร์

 

กองทุนช่วยเหลือบุตร
• ออมเงินเพียงวันละนิด เพื่อเตรียมโอกาสไว้สำหรับลูกที่คุณรักมากที่สุด


กองทุนเกษียณอายุ
• ในชีวิตไม่สำคัญว่าเงินผ่านมือเราไปเท่าไร? แต่สำคัญว่าตอนท้ายเหลือเก็บเท่าไร?
• คุณอาจโชคดีสุดที่มีอายุยืนยาว  แต่คุณอาจโชคร้ายสุดที่ไม่มีเงินเก็บเหลือไว้ใช้จ่ายเลย!
• เราไม่อาจหลีกเลี่ยงการเป็นคนแก่ได้ แต่เราสามารถหลีกเลี่ยงการเป็นคนจนตอนแก่ได้! 
กองทุนสวัสดิการ
• เก็บเงินมาทั้งชีวิต ไม่สบายครั้งเดียว โชคร้ายอาจสูญเงินที่เก็บมาทั้งหมด จนหมดเนื้อหมดตัว? 
กองทุนพินัยกรรม
• ถ้าหากวันนี้โชคร้ายต้องจากไปไม่มีวันกลับ คนที่คุณรักจะเดือดร้อนแค่ไหน?
 
   
 เลือกทำ ประกันชีวิต ตลอดชีพ ...

 เบี้ยประกันอยู่ระหว่าง 6% - 15% ของทุนประกัน
 (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาชำระเบี้ย อายุและสุขภาพของผู้เอาประกัน) 
    
    • หากต้องเสียชีวิตไปก่อน ต้องการเงินไว้จัดการภาระหนี้สินเท่าไร?
    • หากต้องเสียชีวิตไปก่อน ต้องการเงินไว้ให้ครอบครัวใช้จ่ายเท่าไร?
    • หากต้องเสียชีวิตไปก่อน ต้องการเงินไว้เป็นทุนการศึกษาของลูกเท่าไร?
    • รวมวงเงินที่คุณต้องการทั้งหมดโดยประมาณเท่าไร?
    • วันนี้หากคุณยังไม่ได้เตรียมวงเงินที่คาดการณ์ไว้หากเกิดเหตุที่ไม่คาดฝัน?
    • ประกันชีวิตตลอดชีพ...ช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้!  

 
 เลือกทำ ประกันชีวิต สะสมทรัพย์ ...
  
 เบี้ยประกันอยู่ระหว่าง 15% - 30% ของทุนประกัน
 (ขึ้นอยู่ระยะเวลาออม ระยะเวลาชำระเบี้ย อายุและสุขภาพของผู้เอาประกัน)

   • หลังเกษียณไม่ได้ทำงานแล้ว ช่วงอายุ 60 - 70 ปี ต้องการเงินไว้ใช้จ่ายเท่าไร?

   • หลังเกษียณไม่ได้ทำงานแล้ว ช่วงอายุ 70 - 80 ปี ต้องการเงินไว้ใช้จ่ายเท่าไร?
   • ช่วงอายุ 55 - 65 ปี ต้องการเงินไว้สำหรับพักผ่อนท่องเที่ยวเท่าไร?
   • ช่วงอายุ 60 - 80 ปี ต้องการเงินไว้สำหรับค่ารักษาพยาบาลเท่าไร?
   • รวมวงเงินที่คุณต้องการทั้งหมดโดยประมาณเท่าไร?
   • วันนี้หากคุณยังไม่ได้เตรียมวงเงินที่คาดการณ์ไว้?
   • ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ...ช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้!
 
เลือกทำ ประกันชีวิต ควบการลงทุน ...
   
 เบี้ยประกันขึ้นอยู่กับจำนวนผลตอบแทนที่ต้องการและระยะเวลาในการลงทุน

   • ท่านต้องมีความเชื่อใจและยอมรับความเสี่ยงการลงทุนในกองทุนรวม
   • ท่านต้องพร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน
   • ก่อนเกษียณ ท่านมีเป้าหมายที่ต้องใช้เงินจำนวนเท่าไร?
   • หลังเกษียณ ช่วงอายุ 60 - 80 ปี ต้องการเงินไว้ใช้จ่ายเท่าไร?
   • รวมวงเงินที่คุณต้องการทั้งหมดโดยประมาณเท่าไร?
   • วันนี้หากคุณยังไม่ได้เตรียมวงเงินที่คาดการณ์ไว้? 
   • ประกันชีวิตควบการลงทุน ...ช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้!
(การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน)