ทำไมต้องทำประกันชีวิต?

โพสต์7 ม.ค. 2556 16:13โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2556 21:30 ]

ปลุกพลังชีวิต..คิดบวก

บนถนนแห่งชีวิต เราคือผู้กำหนดจุดหมายความสำเร็จด้วยตัวของเราเอง
นี่คือซีดีที่จะทำให้ท่านผู้ฟังรับมือกับทุกสถานการณ์ในชีวิตได้อย่างมีพลัง
ท่านผู้ฟังครับ ไม่มีใครจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้ในชีวิต โดยไม่ต้องพบกับบททดสอบยากๆ ไม่ต้องพบกับโจทย์หินๆ และกุญแจสำคัญที่สุดสำหรับการผ่านบททดสอบเหล่านี้คือความคิดเชิงบวก ความคิดเชิงบวกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการเพ้อฝันเลื่อนลอยไปเรื่อยๆ แต่หมายถึงการมีทัศนคติที่ดี ความเชื่อมั่น ความกระตือรือร้น ความรัก ความทุ่มเท อยู่แบบมีแรงบันดาลใจ การมีชีวิตอยู่อย่างมีเป้าหมาย การมีจิตวิญญาณที่จะมีชีวิตอยู่ ทำงานและก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้น การพยายามเพื่อผลักดันทีมงานให้ประสบความสำเร็จ การค้นหาความสำเร็จที่พึงพอใจให้กับชีวิต การแบ่งปันพลังชีวิตเชิงบวกให้กับคนที่เรารัก เพื่อนๆ ทีมงาน  และลูกค้า เพื่อทำให้พวกเขาและตัวเราเองสามารถเอาชนะบุคคลที่เอาแต่คิดลบ ทำลายพลังด้านบวก และสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพ ครอบครัว ต่อทีมงาน และต่อความสำเร็จ

ประกันชีวิตคืออะไร?
ประกันชีวิตคิดไปคล้ายถือร่ม ป้องกันลมและน้ำได้ใต้สายฝน
แต่เมื่อยามฟ้าใส ไม่มืดมน ดูเหมือนคน มีภาระเกะกะจริง
ครั้นเมื่อยามน้ำฝนหล่นจากฟ้า จึงรู้ว่าร่มจำเป็นเห็นค่ายิ่ง
จงประกันชีวิตไว้ อย่าประวิง เพราะทุกสิ่งเกิดขึ้นได้ ไม่แน่นอน

ประกันชีวิตคืออะไร?
ประกันชีวิตคือเงินสดก้อนหนึ่งที่จะถูกส่งมอบให้กับตัวเราหรือคนที่เรารักในวันใดวันหนึ่งข้างหน้า
แต่ถ้าเราไม่ได้ทำประกันชีวิต ตัวเราหรือคนที่เรารักก็จะไม่ได้รับเงินสดก้อนนี้อย่างแน่นอน

ประกันชีวิตคืออะไร?
ประกันชีวิตคือวิธีเก็บเงินสดก้อนหนึ่งเตรียมไว้ให้เราได้ใช้จ่ายในอนาคต แต่หากเราต้องจากไปก่อน
เงินสดก้อนนี้ก็จะถูกส่งมอบให้กับคนที่เรารักได้ไว้ใช้จ่ายเพื่อมีชีวิตอยู่ต่อไป

ประกันชีวิตคืออะไร?
ประกันชีวิตคือการตอบสนองความจำเป็นและความต้องการขั้นพื้นฐานของคน 5 ประการ คือ
 1. ปัจจัยสี่
 2. ภาระความรับผิดชอบ
 3. ความรัก ความห่วงใย
 4. ความฝัน
 5. การสร้างหลักทรัพย์
ประกันชีวิตคืออะไร?
ประกันชีวิตคือ รากฐานการวางแผนทางด้านการเงิน

ประกันชีวิตคืออะไร?
ประกันชีวิตคือ การเตรียมเงินสดก้อนหนึ่งสำหรับการแก้ไขปัญหา

ประกันชีวิตคืออะไร?
ประกันชีวิตคือเงินสดก้อนหนึ่งที่จะถูกส่งมอบให้กับใครคนหนึ่งในวันหนึ่งข้างหน้า

ประกันชีวิตคืออะไร?
ประกันชีวิตคือหลักประกันความมั่นคงทางการเงินสำหรับคนที่เรารักและห่วงใย

ประกันชีวิตคืออะไร?
ประกันชีวิตคือการใช้เงินเพียงเล็กน้อย แต่มีผลมหาศาลในการรักษาคำมั่นสัญญาที่จะดูแลครอบครัวให้อยู่ได้และอยู่ได้ดีตลอดไป

ประกันชีวิตคืออะไร?
ประกันชีวิตคือการสร้างความมั่นใจ ไม่ว่าคุณจะมีพรุ่งนี้หรือไม่ก็ตาม

ประกันชีวิตคืออะไร?
ประกันชีวิตคือราคาที่ต้องจ่ายแน่นอน ไม่ว่าท่านจะซื้อหรือไม่ก็ตาม ประเด็นอยู่ที่ว่าใครจะจ่าย ท่านหรือครอบครัวของท่าน

ประกันชีวิตคืออะไร?
ประกันชีวิตคือวิธีการออมเงินอย่างมีวินัย และเป็นการเตรียมเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน ที่จะดูแลเราได้ตลอดชีวิต


ทำไมต้องทำประกันชีวิต?

ท่านผู้ฟังครับ...เมื่อท่านรู้จักแล้วว่าประกันชีวิตคืออะไร? สิ่งที่ท่านจะได้ทำความเข้าใจต่อไปก็คือ...
ทำไมคนเราต้องทำประกันชีวิต? 

ทุกสิ่งในโลกรอบๆ ตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่เว้นแม้แต่กระทั่งตัวของเราเอง 
เมื่อทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่แน่นอนก็คือความไม่แน่นอน  
นั่นก็คือไม่มีใครบอกได้อย่างแน่นอนว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อใด  

ความจริงก็คือเราไม่จำเป็นต้องกังวลถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่เราจำเป็นที่จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางวัตถุหรือทางด้านจิตใจก็ตาม  สิ่งที่แน่นอนสำหรับทุกคนที่ต้องพบเจอก็คือการเกิด การแก่ การเจ็บและการเสียชีวิต   และสิ่งที่ไม่แน่นอนที่ทุกคนต้องเจอก็คือ ไม่รู้ว่าจะเจ็บเมื่อไหร่ ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่  ไม่รู้ว่าจะแก่หรือต้องพึ่งคนอื่นช่วยดูแลเมื่อไหร่?  

  
ซึ่งการเตรียมความพร้อมทางวัตถุในปัจจุบันนี้ที่ง่ายที่สุดก็คือการเตรียมเงินสดไว้ให้เพียงพอเพื่อรองรับกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น
 • การเตรียมเงินสด ไว้จ่ายภาระหนี้สินที่ค้างอยู่ หลังจากการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร
 • การเตรียมเงินสด ไว้เป็นค่าใช้จ่ายของครอบครัวหากหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร
 • การเตรียมเงินสด ไว้เป็นค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาของลูกหากหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร
 • การเตรียมเงินสด ไว้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับตัวเองเพื่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุอย่างมีความสุข
 • การเตรียมเงินสด ไว้เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสำหรับการรักษาตัวยามเจ็บป่วยรุนแรง
 • นอกจากนี้การทำประกันชีวิตยังเป็นการช่วยปกป้องเงินรายได้อนาคต หากต้องสูญเสียความสามารถในการทำงานอย่างถาวร
    ท่านผู้ฟังครับ เงินเป็นแค่เครื่องมืออย่างหนึ่งเท่านั้น เงินไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุด  เจตนารมณ์ วัตถุประสงค์ คุณค่า หรือ ประโยชน์ที่เกิดจากการนำเงินไปใช้ต่างหากละครับที่สำคัญ
    ท่านผู้ฟังครับ การทำประกันชีวิตเป็นวิธีการที่ทำให้เราสามารถเตรียมเงินสดในจำนวนที่เราต้องการได้ทันทีเมื่อเริ่มทำ ด้วยการใช้เงินเพียงจำนวนเล็กน้อยประมาณ 3-15% ของจำนวนเงินที่เราต้องการ จากนั้นเราจึงค่อยๆ ทยอยส่งเงินจำนวนที่เหลือจนครบจำนวนที่กำหนดไว้ 

    การประกันชีวิตจึงเป็นการช่วยเราประหยัดเวลา ช่วยสร้างความมั่นใจ ช่วยสร้างวินัยในการเก็บออมเงิน ช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินและช่วยสร้างคุณค่าชีวิตของเรา เป็นการมอบความรักและความห่วงใยอย่างแท้จริงให้กับครอบครัว คนที่เรารักและตัวของเราเองได้อย่างดีเยี่ยม 
   นี่คือประโยชน์ของการทำประกันชีวิตและเป็นเหตุผลสำคัญว่า ทำไมคนเราต้องทำประกันชีวิต...
Comments