เงื่อนไขและข้อจำกัดการทำประกันชีวิต

โพสต์7 ก.พ. 2557 05:14โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2557 05:53 ]
วัตถุประสงค์
   1.เพื่อสรุปเงื่อนไขข้อจำกัดการทำประกันชีวิตทางด้านสุขภาพ

ทำไมต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน?
 ♦ เพื่อความยุติธรรมกับผู้เอาประกันทุกคนที่ทำประกันชีวิต
 ♦ เพื่อตัดปัญหาข้อถกเถียงหรือข้อโต้แย้งภายหลังจากการทำประกันชีวิต   
"...ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกัน..."
    เป็นสาเหตุของที่มาเรื่องการตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต ได้แก่
  • การกรอกแบบสอบถามข้อมูลประวัติสุขภาพ
  • การตรวจปัสสาวะ เพื่อตรวจโรคก่อนทำประกัน
  • การตรวจเลือด เพื่อตรวจโรคก่อนทำประกัน
    
Comments