Home2556‎ > ‎

ประกันวินาศภัย


ประกันภัยการเดินทาง

โพสต์23 ม.ค. 2557 18:48โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 24 ม.ค. 2557 00:47 ]

ประกันภัยการเดินทางจำเป็นสำหรับคุณหรือไม่?
    ประกันภัยการเดินทางไม่ได้รับรองว่าการเดินทางของคุณจะราบรื่น แต่หากคุณต้องพบเจอปัญหา
ในระหว่างการเดินทางประกันภัยการเดินทางจะช่วยคุณบรรเทาภาระทางการเงินในการจัดการปัญหา
และอำนวยความสะดวกให้คุณได้

สาเหตุของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางของคุณ:
   • อุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย
   • การทุพพลภาพ หรือ เสียชีวิต
   • สัมภาระเสียหาย หรือสูญหาย
   • ความล่าช้าหรือเลื่อนการเดินทาง
   


ไม่ว่าคุณจะทำประกันภัยการเดินทางหรือไม่ก็ตาม หากเกิดปัญหาขึ้นคุณก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบอยู่ดี!!
การทำประกันภัยการเดินทางช่วยคุณลดภาระความรับผิดชอบได้ หากเกิดปัญหาขึ้นในระหว่างการเดินทางของคุณ    

ปัญหาและผลกระทบ:
   • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น โดยไม่คาดฝัน
   • การสูญเสียเวลา หรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับประกันภัยการเดินทางที่ต้องรู้จัก:
  ผลประโยชน์ และ เงื่อนไข Benefits and Conditions
 1 การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย Medical Expense due to accident and sickness
 2 การเสียชีวิต หรือ การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ Accidental Death , Dismemberment , Disability
 3 การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ Medical Evacuation & Repatriation
 4 ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ Repatriation of Mortal Remains or Funeral Expenses
 5 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก Personal Liability
 6 การยกเลิกการเดินทาง Trip Cancellation
 7 ความล่าช้าในการเดินทาง Travel Delay
 8 การพลาดการต่อเที่ยวบิน Flight Misconnection
 9 การลดจำนวนวันเดินทาง Trip Curtailment
 10 การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง Baggage / Luggage Delay (Over 12 hours)
 11 ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว  Loss or Damage of Baggage / Luggage and Personal Effects
 12 ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินส่วนตัว Loss or Damage of Personal Money
 13 การสูญหายหรือเสียหายของเอกสารการเดินทาง Loss or Damage of Travel Documents
 14 การเยี่ยมไข้ Compassionate Overseas Visit
 15 การส่งผู้เยาว์กลับประเทศ Return of Children
 16 การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ (สูงสุดไม่เกิน 15 วัน) Automatic Extension of Travel Period (Max 15 days)
 17 การชดเชยเงินสดค่าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องจาก อุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย (สูงสุดไม่เกิน 20 วัน) Hospital Cash Benefit


รวมเบอร์ Call Center บริษัทประกันวินาศภัย

โพสต์20 ม.ค. 2556 19:10โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2556 03:56 ]

    ปัจจุบันนี้ระบบการให้บริการของบริษัทประกันวินาศภัยต่างๆ มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อต้องการให้ลูกค้าทุกท่านได้รับความสะดวกสบายและรู้สึกพึงพอใจสูงสุด เครื่องมืออย่างหนึ่งที่มีประโยชน์มากสำหรับลูกค้า คือ ศูนย์บริการลูกค้าที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Call Center หรือ สายด่วนประกันภัย


    


เบอร์โทรแจ้งเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง

บริษัทประกันภัย เบอร์โทรแจ้งเหตุ
บ. ชาร์ทิศ ประกันภัย (AIG)  0-2634-8888
บ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (MSIG) 0-2788-8000
บ. วิริยะประกันภัย   1557 กด1


ข้อมูลเพิ่มเติม:

1-2 of 2