ข้อมูลสถิติด้านสาธารณสุข

โพสต์4 ม.ค. 2557 21:13โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2557 18:39 ]

ข้อมูลสถิติด้านสาธารณสุข ควรตรวจสอบเป็นประจำทุกปีเพื่อทำให้เราได้รับข่าวสารที่จำเป็นในเรื่องความเสี่ยงด้านโรคภัยไข้เจ็บ จากสภาพแวดล้อมรอบตัวในการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างด้วยกัน เช่น  อาหาร น้ำ อากาศ โรคติดต่อต่างๆ เป็นต้น

แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ มีดังนี้คือ


Comments