คิด...เลือก...ทำ

โพสต์16 ม.ค. 2556 19:19โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 16 ม.ค. 2556 21:40 ]
    
นอนหรือตื่น  ง่ายหรือยาก   ดีหรือชั่ว   เติบโตหรือตาย 
     เมตตาหรือร้าย  ให้อภัยหรือเคียดแค้น  ปล่อยวางหรือยึดติด
     สร้างสรรค์หรือทำลาย  กำไรหรือขาดทุน   กระตือรือร้นหรือเฉื่อยชา  
     เก่งหรือโง่  แข็งหรืออ่อน   ชมหรือด่า    สดชื่นหรือเหี่ยวเฉา  
     รวยหรือจน   รางวัลหรือลงโทษ   ทำได้หรือทำไม่ได้  กล้าหรือกลัว 
     จริงหรือมั่ว  สุขหรือทุกข์   เปลี่ยนแปลงหรือหยุดนิ่ง...
   
      เริ่มต้นจากภายในตัวเรา...
      เป็นเรื่องของความคิด...(รู้ตัวให้ทัน)
      แล้วต้องตัดสินใจเลือก...(การเลือกไม่ตัดสินใจ คือ การเลือก)
      แล้วลงมือทำตามที่เลือกอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน...
      (การตัดสินใจคือการลงมือทำครั้งแรก - ทำทันที)

     
มีความสุขได้ทันที...
      เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ทันที ...
      มีแต่ก้าวหน้าขึ้น เติบโตขึ้น ดีขึ้นทุกวัน...


     คิด..เลือก..ทำ...ต้องอย่าเพียงอ่านแล้วรู้ หรือแค่คิด หรือเพียงแต่เข้าใจ
     แต่จะต้อง...รู้สึก...เข้าถึงความรู้สึกของเราให้ได้...


     การตัดสินใจเลือก...หากรู้สึกว่ายาก..
     ก็เป็นเพราะความคิดของคนเรามักจะนำสัญญาเก่า...
     นำเอาความทรงจำเก่า มาเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้ง...
     พร้อมเหตุผลที่เกิดใหม่...
     ที่ส่วนใหญ่มักจะโน้มเอียงให้เป็นไปตามความเชื่อเดิมของเรา...
 
    สิ่งแรกคือต้องทำจิตให้นิ่ง เพื่อเตรียมพร้อม...
    เฝ้าดูความคิดที่มันเกิด...เพื่อตามมันให้ทัน...
    จับมัน ให้ได้...ก็เลือกได้ง่ายยิ่งขึ้น...
   
    ฝึกๆๆๆๆๆๆๆ  โดยต้องเริ่มต้นด้วย...
    คิดว่าง่ายๆๆๆๆๆๆๆ...
    เชื่อว่าเราทำได้ๆๆๆๆๆๆๆ...
    ทำไปเรื่อยๆๆๆๆๆๆๆๆๆ....

    ก่อนนี้..โดยไม่ทันระวังตัว...คนเรามักทำตามสัญชาตญานตัวเอง...
   ทำตามจิตใต้สำนึกของเรา รู้สึกตัวไม่ทัน...
   จึงเชื่อว่ายาก...ชีวิตมันเลยยากไปหมดทุกเรื่อง...
   จึงเชื่อว่าทำไม่ได้  ... ชีวิตมันเลยทำไม่ได้สักเรื่อง...
   โดนสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับเขา..ทำให้ตัวตนเราหายไป...
   ตอนนี้พลังเริ่มพื้นคืนมา แล้ว...ดีใจจริงเอ้ยดีใจจริง...    หากสิ่งที่แย่คือ...
    พอเราตัดสินใจเลือกไม่ได้...
    ความรู้สึกคือ อึดอัด คับแค้นใจ อึมครึม ยิ่งทำให้คิดอะไรไม่ออก!!!

    เลือกแย่....มองเห็นแต่สิ่งที่แย่ (อดีต)
 
    พอเราตัดสินใจเลือกไม่ได้...(เลือกที่จะไม่ตัดสินใจ)....
    คือไม่ได้ลงมือกระทำทันที...

    ความรู้สึกคืออึดอัด คับแค้น....
    สัญญาเก่า ความทรงจำเก่า...มันเกิด ทำให้รู้สึกชอบหรือไม่ชอบ (ปรุงแต่ง)

    (ความคิดใหม่เกิดอีก) ยิ่งทำให้คิดอะไรไม่ออก....
   
     ไม่ได้เฝ้าดู...แต่เอาจิตเรา..เอาตัวเราเข้าไปยุ่งกับมัน
      มันก็เลยยุ่ง...และรู้สึกว่าทำไม่ได้
      (รู้สึกตัวแต่ไม่อุเบกขาพอ ต้องฝึกไปเรื่อยๆ มันจะดีขึ้น พัฒนาขึ้น..ใจเย็นๆ)

     คิด เลือก ทำ ... มันไม่เป็นไปตามลำดับ ก็คือ เป็นเรื่องปกติทั่วไป

     รู้ว่าเราเป็นใคร...รู้ว่าต้องการอะไร...
     รู้ว่าต้องทำอย่างไร...ทำต่อเนื่องกันไป


    แต่ถ้ามันกลับกัน...

    ทำต่อเนื่องกันไป ...เรียนรู้ว่าทำอย่างไร...
    แล้วถึง
รู้ว่าต้องการอะไร...สุดท้ายจึงรู้ว่า...เราเป็นใคร?

   (ถ้าไม่รู้ว่า...กำลังขับรถมุ่งสู่หน้าผา...ด้วยความเร็วสูง...จะเกิดอะไร?)

   ชีวิตระหว่างเดินทาง...
   ความสุขร
ะหว่างเดินทาง...
   เป้าหมายปลายทา
ง...มันย่อมต่างกัน?


   ส่วนตัว...เราคือใคร?
   ครอบครัว..เราคือใคร?
   ทำงาน...เราคือใคร?
 
   ชีวิตเลือกได้...
   ส่วนตัว ... ครอบครัว...ทำงาน...
   ดีที่สุดควรไปในแนวทางเดียวกัน...ไม่ขัดแย้งกัน?

   ความขัดแย้ง...ไม่มีทางทำให้คลื่นเรียบ...

   จะเลือกให้โลกชี้นำตัวเรา...หรือเราจะเป็นอย่างที่เราเลือกจะเป็น...?
 
   ถ้าส่วนตัวรู้เป้าหมายชัด...ความสุขเป็นที่ตั้งหรือวัตถุเป็นที่ตั้ง? ต้องเลือก
   ถ้าครอบครัวรู้เป้าหมายชัด...ความสุขเป็นที่ตั้งหรือวัตถุเป็นที่ตั้ง? ต้องเลือก
   ถ้าการงานรู้เป้าหมายชัด...ความสุขเป็นที่ตั้งหรือวัตถุเป็นที่ตั้ง? ต้องเลือก

   ความขัดแย้งมันอยู่ตรงไหน?
   วิธีการที่ทำ...มันแก้ไขความขัดแย้งได้ไหม?

   มันไม่ไปไหน? ก้าวหน้าไปข้างหน้า?
   ดีขึ้นหรือเปล่า? พัฒนาขึ้นหรือเปล่า?
   ที่จะทำให้เราเข้าใกล้เป้าหมายที่เราเลือกไว้?
   ก็ต้องคิดใหม่เพื่อหาวิธีการใหม่มาจัดการ...
   เพื่อทำให้มันสอดคล้องกัน...

Comments