เมื่อรู้สึกถึงความคิดและการเปลี่ยนแปลง

โพสต์13 ม.ค. 2556 16:26โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 13 ม.ค. 2556 17:42 ]
    ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก  มันในอยู่ในตัวเราทุกคน ถ้าเราไม่มีภาษา ไม่มีตัวหนังสือ หรือที่ ณ จุดเริ่มต้นของชีวิต ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก มันคือสิ่งเดียวกัน แต่การแยกออกมานั้นช่วยทำให้เราศึกษาเรียนรู้จักตัวเราได้ดียิ่งขึ้น

    บทความนี้มันเริ่มต้นมาจากเกิดความรู้สึกว่า...
    "การเปลี่ยนแปลงทำได้ทันที เกิดขึ้นได้ทันที แต่ผลของเปลี่ยนแปลงอาจต้องใช้เวลา"


    ตัวอย่างที่ใกล้ตัวเราที่สุด คือ ความคิดของเรา?
    ความคิดของเรามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา...?
 • เพราะความคิด มันเปลี่ยนอยู่ตลอด
 • แล้วอะไรละ? ที่ทำให้ความคิดเปลี่ยน
 • ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส หรือสิ่งที่เรารับเข้ามาทำให้มันเปลี่ยน
 • ถ้าปิดตา ปิดหู ปิดจมูก ... ความคิดมันก็ยังเปลี่ยน ...มันเกิดขึ้นเอง
 • เมื่อความคิดมันเปลี่ยนตลอด...แสดงว่าภายในตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงและ
  มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอด หัวใจเต้น เลือดไหลในตัว หายใจเข้าออก
 • เมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น โอกาสใหม่ๆ ก็เกิดขึ้นทันทีจากการเปลี่ยนแปลง
 • ชัดเจนว่าด้วยมุมมองแบบนี้....ชีวิตคือโอกาส  
 • เรามีโอกาสใหม่ๆ เกิดขึ้นในชีวิตของเราตลอดเวลาโดยพื้นฐานอยู่แล้ว
    "ไม่คิด ไม่เครียด ปล่อยวาง (อุเบกขา) คือ ช่วงเวลาที่ดีที่สุด ฝึกบ่อยๆ รู้สึกตัวตลอดเวลา"

    การเลือกที่จะไม่เปลี่ยนแปลง คือ การฝืนกฎธรรมชาติ มีแนวโน้มสูงที่จะแย่ลง มากกว่าดีขึ้น เพราะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา 
    เปรียบเหมือนกับน้ำนิ่งไม่ไหล ยุงชอบมาไข่ สุดท้ายก็มีแนวโน้มกลายเป็นน้ำเสียมากขึ้น ต่างกับน้ำใส ที่ไหล เย็น เห็นตัวปลา มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด แถมปลายังชอบอีกด้วยที่ได้ออกกำลังกาย ด้วยการว่ายทวนน้ำ ทำให้ชีวิตแข็งแรงขึ้น แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
 • เฝ้าดูความคิด คือ เฝ้าดูการเปลี่ยนแปลง
 • ความคิดที่เกิดซ้ำบ่อยๆ กลายเป็นความเชื่อ!
 • โอกาสในชีวิตของเราคือการที่เราสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่เราคิดได้!!
 • เลือกความคิดที่ทำให้เราดีขึ้นได้ สุขภาพดีขึ้น รวยขึ้น มีความสุขมากขึ้น
  เลือกความคิดที่ทำให้เราแย่ลงได้ สุขภาพแย่ลง ยากจนลง มีความทุกข์มากขึ้น
  ถ้าคุณเลือกได้...คุณจะเลือกอะไร?

 

     ดูภาพน้ำทะเลนิ่ง ทำจิตใจให้นิ่ง ไม่คิด การคิดใดๆ เหมือนการไปกวนจิต ทำให้เกิดคลื่น  
    จิตใจที่สงบเย็น จะทำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของความคิดได้ดียิ่งขึ้น 
 • จงเฝ้าดู แต่อย่าเข้าไปยุ่ง 
 • ปรับจิตให้สงบ ปล่อยวาง เบาสบาย ไม่คิด
  ยามจิตนิ่ง เราจะรู้จักตัวเราได้ดียิ่งขึ้น!


     เมื่อคลื่นหลายคลื่นรวมตัวกัน ทำให้เกิดคลื่นลูกใหญ่ขึ้นไม่สามารถแยกแยะหรือแบ่งแยกออกว่าเกิดมาจากคลื่นอะไรบ้างที่มารวมตัวกัน
     ความคิดที่เกิดจากจิตที่ไม่นิ่ง มีลักษณะคล้ายกับคลื่นลูกใหญ่ จากหลายความคิดที่มารวมตัวอยู่ด้วยกัน
 • ความคิด ยามจิตไม่นิ่ง มักจะรุนแรง
 • ความคิด ยามจิตไม่นิ่ง พลังทำลายสูง
 • ความคิด ยามจิตไม่นิ่ง หยุดยาก
 • รู้ตัว เฝ้าดู แล้วมันจะนิ่งไปเอง....

Comments