ตัวตนและคุณค่าชีวิต

โพสต์8 ก.พ. 2556 10:29โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 8 ก.พ. 2556 10:35 ]
    อาจารย์มหาวิทยาลัยท่านหนึ่ง ... 

     เริ่มการสนทนาในชั้นเรียนด้วยการควักธนบัตรใบละ 1,000 บาท ...ออกมาให้นักศึกษาดู 

    แล้วถามว่า..."มีใครอยากได้บ้างไหม?"
    นักศึกษาทุกคนยกมือขึ้น

    อาจารย์ขยำธนบัตรนั้น จบยับยู้ยี่...
    แล้วถามอีกครั้งว่า "มีใครยังอยากได้ธนบัตรใบนี้อีกหรือไม่?"
    ทุกคนยังยกมือขึ้นเหมือนเดิม

     อาจารย์ถามต่ออีกว่า...
     "ถ้าสมมุติว่า ธนบัตรใบนี้ถูกทิ้งอยู่บนพื้น แล้วมีคนมาเหยียบย่ำจนสกปรก ยังจะมีใครอยากได้อีกหรือไม่?"
     นักศึกษาทุกคนตอบว่ายังอยากได้......

    อาจารย์จึงกล่าวสรุปว่า ...

    "นั่นคือสิ่งมีค่า ที่พวกเธอได้เรียนรู้ในวันนี้ ไม่ว่าจะเธอจะทำอะไรกับธนบัตรใบนี้ มันก็คงยังมีราคา 1,000 บาทเสมอ 

     ชีวิตคนเราก็เช่นเดียวกัน บางครั้ง เราอาจจะถูกทอดทิ้ง ถูกใครต่อใครซ้ำเติม เหยียบย่ำ ถูกขยี้ ยับเยิน เพราะผิดพลาดในการก้าวเดินของชีวิต จนทำให้เธอเกิดความรู้สึกว่าตนเอง ไร้ค่า 

     แต่รู้ไหม?  ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เธอก็ยังมี คุณค่าของความเป็นคน ไม่ว่าเธอจะสะอาดเอี่ยม หรือยับยู้ยี่ ...ตัวเรามีค่าที่สุดเสมอ จำไว้

ที่มา: ไพรัช สุริวงศ์..

Comments