ค่าปรับผ่อนชำระภาษีแพง..ต้องระวังให้ดี

โพสต์15 ธ.ค. 2557 20:06โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 15 ธ.ค. 2557 20:32 ]

    ไม่อยากให้คุณอ่านประเด็นนี้เพียงผ่านๆ เพราะหากผิดพลาดขึ้นมาคุณอาจจะต้องเสียดอกเบี้ยค่าปรับการผ่อนชำระเงินภาษีเพิ่มมากกว่าที่ควรจะเป็นด้วยความไม่รู้...
  • ดอกเบี้ยปรับผ่อนชำระภาษี 1.5% ต่อเดือน
  • ไม่ว่าจะผิดนัดงวดใดก็แล้วแต่ จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ครบชำระภาษีเสมอ
  • **** เศษของวันคิดเต็มเดือน ****
ตัวอย่าง
    มียอดที่ต้องชำระภาษีทั้งหมด 41,944 บาท แบ่งจ่าย 3 งวด
  • งวด1  ชำระภายในวันที่ 8/10  จำนวน 13,982 บาท
  • งวด 2 ชำระภายในวันที่ 8/11  จำนวน 13,982 บาท
  • งวด 3 ชำระภายในวันที่ 8/12  จำนวน 13,981 บาท
    สมมติว่า ลืมชำระภาษีงวด3 นึกได้เลยมาชำระภาษีในวันที่ 16/12/2557
    คุณคิดว่าจะต้องเสียดอกเบี้ยค่าปรับเท่าไหร่?

วิธีการ:
  • งวด 3 ถือว่าผิดนัด 3 เดือน ดอกเบี้ยปรับรวม 1.5*3 =4.5% เงินต้น 13,981 บาท
  • ดอกเบี้ยปรับที่ต้องจ่ายเพิ่มคือ 629.15 บาท
  • รวมต้องจ่ายงวดที่ 3 คือ 14,610.15 บาท (13,981+629.15)
     สรุปคือ หากต้องผ่อนชำระภาษี ต้องระวังให้ดี...จ่ายให้ตรงเวลานะครับ

ความแพงอยู่ตรงไหน?  
    • ดอกเบี้ยปรับผ่อนชำระภาษี คือ 18% ต่อปี
    • เศษของวันก็คิดเต็มเดือนComments