ลงทุนอย่างไรให้มีรายได้ 25,000-50,000 บาทต่อเดือน

โพสต์16 ม.ค. 2557 20:56โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2557 15:06 ]
สาระสำคัญ
      การลงทุนทุกชนิดมีความเสี่ยง ต้องอาศัยปัจจัยสำคัญคือ เงิน เวลา และปัญญา  
การกำหนดเป้าหมายการลงทุนเป็นสิ่งสำคัญ 
เพื่อใช้สำหรับกำหนดเงื่อนการลงทุน

เริ่มเก็บเงินเดือนละ 5,000 บาท ติดต่อกัน 5 ปี จะมีเงินเหลือเก็บเท่าไร?
♦ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 0% (ไม่มีการนำไปลงทุนใดๆ)
♦ 1 ปีมีเงินเก็บ 5,000 x 12 = 60,000 บาท
♦ 5 ปีมีเงินเก็บ 60,000 x 5 = 300,000 บาท ถ้านำเงินออม(ต้นเงิน) 300,000 บาท นำไปลงทุนผลตอบแทน 7%  จะมีเงินเหลือเก็บเท่าไร?

 สิ้นปีที่
 ลงทุนครั้งเดียว
(300,000 บาท)
 ลงทุนเดือนละ 5,000 บาท
จ่ายผลตอบแทนรายเดือน
 1 321,000   61,963
 2 343,470 128,405
 3 367,513 199,650
 4 393,239 276,046
 5 420,765 357,964

ข้อเตือนใจ:
  1. มีคนบางกล่าวว่า ลงทุนเดือนละ 5,000 บาท 5 ปี มีเงิน 1 ล้าน มีโอกาสสำเร็จสูงมาก ขอให้ระลึกไว้ด้วย! มันเสี่ยงสูงด้วยเช่นกัน
 
ต้องใช้ต้นเงินจำนวนเท่าไร? นำไปลงทุนผลตอบแทน 7% เพื่อมีรายได้เฉลี่ย 25,000-50,000 บาทต่อเดือน
  • คำนวณ  จำนวนเงินต้น (P) = ผลตอบแทนต่อปี(I) / อัตราผลตอบแทนต่อปี(RT)  
  • 4,285,714 = 300,000/0.07
 รายได้
(ต่อเดือน)
 รายได้
(ต่อปี)
 จำนวนเงินต้นที่ต้องการ
(เงินลงทุนต้นปี)
 25,000 300,000 4,285,714
 30,000 360,000 5,142,857
 35,000 420,000 6,000,000
 40,000 480,000 6,857,143
 45,000 540,000 7,714,286
 50,000 600,000 8,571,429

ปัญหา/อุปสรรค/คำถาม/ความต้องการ :
  1. ทำอย่างไร? จึงจะมีจำนวนต้นเงินลงทุนได้ตามที่ต้องการ
  2. ต้องใช้เวลากี่ปี เพื่อหาต้นเงินลงทุนที่ต้องการ
  3. ต้องนำเงินต้นไปลงทุนอะไรบ้าง? จึงจะได้รับผลตอบแทนตามที่กำหนดไว้
  4. ผลตอบแทนที่ได้รับนั้นมีเสถียรภาพหรือไม่? เพราะเราต้องใช้เงินทุกปี
  5. ผลตอบแทนที่ได้รับนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือไม่?
  6. ผลตอบแทนที่ได้รับนั้นมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน?

ข้อมูลการลงทุนที่น่าสนใจ
Comments