มุมมองการจัดกลุ่มหุ้น

โพสต์15 ม.ค. 2556 10:12โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2557 21:41 โดย สันติ จันทโชติ ]
    การจัดกลุ่มหุ้นนั้นเปรียบเหมือนกับคนตาบอดคลำช้าง ที่ต้องคลำหลายด้าน งวง ขา หาง หัว หู นำมารวมกันเพื่อใช้อธิบายว่าช้างมีลักษณะอย่างไร หรือเปรียบเหมือนการสร้างบ้านที่ต้องมีแบบแปลนหลายๆ แบบ เช่น แปลนสถาปัตย์  แปลนโครงสร้าง แปลนไฟฟ้า แปลนประปา และอื่นๆ

    การจัดกลุ่มหุ้นจากหลายมุมมอง ทำให้เรารู้จักสภาพของตลาดหุ้นได้ดียิ่งขึ้น เมื่อตลาดมีการเคลื่อนไหว เนื่องมาจากสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ก็สามารถจะทำนายแนวโน้มและทิศทางของตลาดได้แม่นยำมากขึ้นด้วย ซึ่งจะนำไปสู่การตัดสินใจเลือกลงทุนได้อย่างถูกต้อง"เร็วหรือช้าไม่ใช่สิ่งสำคัญ ... เพราะในที่สุดแล้ว....
 สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ ต้องคิดและเชื่อว่า..เราคือนักลงทุนผู้ประสบความสำเร็จ"    
    

    มุมมองการจัดกลุ่มหุ้น ประกอบด้วย
 • การจัดกลุ่มหุ้นแยกตามอุตสาหกรรม
 • การจัดกลุ่มหุ้นตามแบบปีเตอร์ ลินซ์
การจัดกลุ่มหุ้นแยกตามอุตสาหกรรม
    แบ่งหุ้นออกเป็น 8 กลุ่ม คือ
 1. กลุ่มเกษตรและและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) 
  • กลุ่มธุรกิจการเกษตร (AGRI) 
  • ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (FOOD) 
  • หุ้นเด่นในกลุ่มนี้คือ CPF , MINT
 2. กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (COMSUMP)
  • กลุ่มสินค้าแฟชั่น (FASHION) 
  • ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (HOME) 
  • ธุรกิจของใช้ส่วนตัว (PERSON) 
  • หุ้นเด่นในกลุ่มนี้คือ IFEC, MODERN, KYE
 3. กลุ่มธุรกิจการเงิน (FINCIAL) 
  • กลุ่มธนาคาร (BANK) 
  • สถาบันทางการเงินหรือโบรกเกอร์ (FIN)  
  • ธุรกิจประกันภัย (INSUR) 
  • หุ้นเด่นในกลุมนี้คือ KBANK , BLA
 4. กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) 
  • กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ (AUTO) 
  • ธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM) 
  • ธุรกิจกระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER) 
  • ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO) 
  • ธุรกิจการทำบรรจุภัณฑ์ (PKG) 
  • กลุ่มเหล็ก (STEEL) 
  • หุ้นเด่นในกลุ่มนี้ คือ PTTGC , IVL , IHL
 5. กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) 
  • กลุ่มวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (CONMAT) 
  • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (PROP) 
  • กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PFUND) 
  • หุ้นเด่นในกลุ่มนี้คือ CPNRF, LPN, GEN
 6. กลุ่มทรัพยากร (RESOURC) 
  • กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG) 
  • กลุ่มเหมือง (MINE) 
  • หุ้นเด่นในกลุ่มนี้ คือ PTTEP , PDI
 7. กลุ่มบริการ (SERVICE) 
  • กลุ่มการค้าพานิชย์ ( COMM) 
  • ธุรกิจโรงพยาบาล (HEALTH) 
  • สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA) 
  • บริการเฉพาะกิจ (PROF) 
  • ธุรกิจท่องเที่ยว (TOURISM) 
  • ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS) 
  • หุ้นเด่นในกลุ่มนี้ คือ BIGC, GRAMMY, PSL, CENTEL
 8. หมวดเทคโนโลยี (TECH) 
  • ธุรกิจชิ้นส่วนอิเลคโทรนิกส์ (ETRON) 
  • ธุรกิจเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ (ICT) 
  • หุ้นเด่นในกลุ่มนี้คือ HANA,SMT,ADVANC,TRUE
ข้อมูลเพิ่มเติม:


การจัดกลุ่มหุ้นตามแบบปีเตอร์ ลินซ์
    แบ่งหุ้นออกเป็น 6 กลุ่ม คือ
 1. หุ้นกลุ่มโตช้า
 2. หุ้นกลุ่มแข็งแกร่ง
 3. หุ้นกลุ่มโตเร็ว
 4. หุ้นกลุ่มวัฏจักร
 5. หุ้นกลุ่มพื้นตัว
 6. หุ้นกลุ่มทรัพย์สินมาก
    การจัดกลุ่มหุ้นแบบนี้ ต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลงบการเงิน ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และความรู้มากพอสมควร  

    การค้นหาหุ้นคู่กายและหุ้นในดวงใจ ควรอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดกลุ่มหุ้นในลักษณะนี้ด้วยตนเองเพื่อเพิ่มพูนทักษะการวิเคราะห์หุ้น ช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนได้ 

    ขั้นตอนวิธีการลงทุนโดยสรุป
 • กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการลงทุน
 • ทำวิเคราะห์ และกำหนดจัดหุ้นเข้ากลุ่ม
 • ตัดสินใจเลือกลงทุนในหุ้น ที่ตอบโจทย์เป้าหมายตามที่กำหนดไว้
 • ติดตามประเมินระยะเวลาและผลตอบแทนตามที่กำหนดไว้ก่อนขายทิ้ง
    
มุมมองของ ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
 กลุ่ม น่าสนใจ ลักษณะเด่น
 หุ้นกลุ่มโตช้า NO จะซื้อต้องถือยาว
 หุ้นกลุ่มแข็งแกร่ง YES ความเสี่ยงต่ำ ปันผลสม่ำเสมอ
 หุ้นกลุ่มโตเร็ว YES ถ้าพื้นฐานดี ถือระยะยาวได้
 หุ้นกลุ่มวัฎจักร YES มีความไม่แน่นอนสูง
 หุ้นกลุ่มพื้นตัว YES เสี่ยงสูง กำไรงาม
 หุ้นกลุ่มทรัพย์สินมาก NO ดูปัจจัยประกอบหลายด้าน


ข้อมูลเพิ่มเติม:
Comments