MEGA FUTURE‎ > ‎

ยอดนักขาย วิถีชีวิตสู่อิสระภาพ


ยอดนักขาย วิถีชีวิตสู่อิสระภาพ

 
ยอดนักขาย วิถีชีวิตสู่อิสระภาพ
 • เมื่อรู้ตัวว่า ... ต้องการอะไร?
 • ต้องเชื่อว่า ... คุณทำได้?
 • เปลี่ยนแปลงวิธีคิด...เข้าควบคุมชีวิตตัวเอง
 • ทำต่อไป...อย่าหยุด...เร่งสร้างฐานตลาด
 • เพราะชีวิตต้องเติบโต...
 • มีความสุขกับงานที่ทำทุกวัน ขยายตลาด ธุรกิจเติบโต ยั่งยืน
 • ทำไม่ยาก รีบลงมือทำ ทุกปัญหามีทางออก
 • ตัดสินใจวันนี้!
 • ปลดปล่อยศักยภาพ เสริมคุณค่าใหม่ให้ชีวิต
 • นำชีวิตสู่อิสระทางการเงิน

วันแห่งโอกาส สร้างคุณค่าให้ทุกชีวิต นำความสำเร็จสู่ชีวิตคุณ


วันแห่งโอกาส สร้างคุณค่าให้ทุกชีวิต นำความสำเร็จสู่ชีวิตคุณ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครร่วมโครงการ...คลิกที่นี่


 วิถียอดนักขาย:  กิจกรรมพื้นฐานสร้างรายได้ 
 • สร้างเป้าหมายและแผนงาน
 • โทรนัด ทาบทาม เข้าพบ
 • ออกตลาด ขายและให้บริการ
 • พบเยี่ยมเยียน ขอแนะนำรายชื่อ
 • เขียนบันทึกประจำวัน
วิถียอดนักขาย: กิจกรรมพัฒนาตนเองให้แข็งแกร่ง
 • ร่วมประชุมวิชาการ พัฒนาตนเอง
 • ร่วมประชุมวางแผนกิจกรรม พัฒนางาน
 • ซ้อมพูดแนะนำตัว เสนอขาย ปิดการขาย
 • เข้าร่วมกิจกรรม แข่งขัน สร้างคุณวุฒิ
 • ออกสำรวจ วิจัยตลาด พัฒนาทักษะ
วิถียอดนักขาย: กิจกรรมสร้างตำนานชีวิต เพราะชีวิตต้องเติบโต
 • ทบทวนหาแนวคิดแนวทางใหม่ๆ ทุกเดือน
 • คัดเลือกยอดฝีมือ เข้าร่วมทีมงาน
 • ดูแลติดตาม อบรม ให้คำปรึกษาทีมงาน
 • วางแผนล่วงหน้า พบคนให้มากสม่ำเสมอ
 • รักษาสุขภาพ ออกกำลังกายเป็นประจำ